, ,

RH

CRYOPAL

Kontejnery na skladování a transport tekutého hélia.

Varianty:

|Kontejnery na skladování, laboratorní použití i transport kapalného hélia. Přidáním různých ochranných rámů tyto kontejnery vyhovují příslušným mezinárodním standardům (DOT, RTMD, ADR/RID, OACI) pro transport silniční, železniční i leteckou dopravou. Maximální pracovní přetlak je 0,7 bar.

Podrobnější informace na vyžádání.

KE STAŽENÍ (prospekty a dokumenty výrobku)
RH Helium

Výrobce

Objem

100 litrů, 250 litrů, 449 litrů, 65 litrů

Popis

Denní odpar 1,5%, Denní odpar 1,0%, Denní odpar 0,7%, Denní odpar 0,5%