,

Robotické linky pro klinickou mikrobiologii -ID/AST

TECAN

Automatizace přípravy vzorků pro identifikaci mikroorganizmů a stanovení citlivostí

Příprava vzorků pro identifikace mikroorganizmů (ID)

  • Freedom EVO s integrovaným colony picking systémem Pickolo MI
  • automatizovaný proces colony picking z petriho misek
  • následný maldi spoting včetně matrix application pro identifikace na Bruker BioTyper nebo Biomerieux VitekMS

Následná automatizace proces stanovení citlivosti k antibiotikům (AST)

  • McFarland 0,5 normalizace (absorbanční reader Sunrise)
  • Inokulacde kolon do AST 96 jamkové destičky (Merlin Diagnostika, MICRONAUT kit)
  • Analýza AST destiček včetně dokumentace

více na www.tecan.com

KE STAŽENÍ (prospekty výrobku)
Microbiology automation