Vnitřní vybavení a mycí koše

MIELE

Základní koše, speciální koše, injektorové vozíky, nástavce pro jednotlivé typy laboratorního skla, víka atd.

Základní koše

Dolní a horní koš pro ukládání mycích košů a nástavců, při použití celoprostorových injektorových mycích vozíků se vyjímají

Injektorové mycí vozíky

Vozíky s přímým vstřikem mycí vody do každé nádoby, vhodné pro mytí úzkohrdlého skla

 • vozík pro mytí odměrných baněk a úzkohrdlých Erlenmayerových baněk
 • vozík pro mytí skleněných pipet
 • kombinovaný vozík – polovina injektorový vozík, polovina běžný koš

Mycí koše a nástavce

 • horní a spodní univerzální koš pro vložení nástavců
 • nástavec pro zkumavky
 • nástavec s pružnými háčky pro odměrné válce
 • nástavec s pružnými příchytkami pro kádinky
 • univerzální nástavec pro drobné pomůcky
 • nástavec pro Petriho misky
 • nástavec pro podložní a hodinová sklíčka
 • nástavec pro laboratorní a lékařské lahve

V nabídce je množství dalších typů myček převážně pro zdravotnické použití včetně velkokapacitních a prokládacích modelů. V nabídce je i kompletní výběr speciálních košů pro mytí a dezinfekci operačních nástrojů, nástrojů pro chirurgii, mikrochirurgii, anestézii, JIP, včetně košů na kojenecké lahve, obuv, kontejnery atd. (informace na vyžádání).