Reklamace – servis

Reklamace – servis

V případě uživatelského zásahu do řídící jednotky (PC), který bude mít za následek špatné fungování dodaného přístroje společností SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. s řídící jednotkou, je možné, že nebude uznána servisním oddělením reklamace.

Za takové zásahy se může považovat například (výčet nejčastějších problémů):
 • nedokončení, přerušení či vypnutí PC v průběhu řádné aktualizace Windows, ovladačů komponent PC nebo BIOSu,
 • zásah do hardwaru PC (výměna komponentů, změna pozice aj.),
 • pokud je v PC nainstalována rozšiřující karta pro připojení přístroje, připojení dodaného přístroje mimo tuto kartu nebo připojení jiných zařízení do karty určené pro dodaný přístroj,
 • instalace softwaru třetích stran, který může způsobit špatné fungovaní ovládacího software pro dodaný přístroj nebo narušit jeho komunikaci s řídící jednotkou,
 • změny ve Windows Power Management nebo nastavení BIOS,
 • připojení jiného přístroje k PC,
 • závada způsobena přepětím/zkratem,
 • mechanické poškození,
 • používáním v podmínkách, které neodpovídají specifikaci výrobce,
 • používání PC v rozporu s manuálem od výrobce,
 • poškození počítačovým virem, spyware a malware…

V případě prokázání, že se jedná o takový nebo podobný uživatelský zásah, bude se na reklamaci pohlížet jako na neplatnou a výjezd technika vč. opravy řídící jednotky bude podléhat zpoplatnění v hodinové sazbě dle platného ceníku.

Reklamace zasílejte na servis@schoeller.cz

Pokračujte na: