Preventivní kontroly

Preventivní kontrolou (BTK) se rozumí kontrola stavu a funkce podle postupu doporučeného výrobcem směřující k zachování bezpečnosti a plné funkčnosti přístroje. Preventivní kontrola zahrnuje i drobné opravy a seřízení.

 

Preventivní kontroly provádíme u následujících typů přístrojů:

  • Centrifugy chlazené i nechlazené Hettich
  • Mrazicí boxy Panasonic/Sanyo
  • Lednice Panasonic/Sanyo, Liebherr
  • CO2 inkubátory Panasonic/Sanyo
  • ELISA fotometry, fluorometry, luminometry Tecan
  • ELISA promývače, profibloty Tecan
  • Pipetovací automaty a ELISA procesory Tecan
  • Laminární a biohazard boxy Faster, Steril, Clean Air
  • Teplotní a vlhkostní sensory, termostaty, termobloky, inkubátory, třepačky, vodní lázně
  • Cyklery
  • Sterilizátory, sušárny, inkubátory
  • Autoklávy Tuttnauer a Sanyo-Panasonic
  • Kontejnery na tekutý dusík Cryopal/Air Liquide
  • Klimatické komory
  • Digitální váhy
  • Automatické pipety Nichiryo
  • Videodokumentační systémy
  • A některé další přístroje …
Více informací naleznete ve wordovém dokumentu .doc (19,6kb)

 

word_icon