Preventivní kontroly

Preventivní kontrolou (BTK) se rozumí kontrola stavu a funkce podle postupu doporučeného výrobcem směřující k zachování bezpečnosti a plné funkčnosti přístroje. Preventivní kontrola zahrnuje i drobné opravy a seřízení.

 

Preventivní kontroly provádíme u následujících typů přístrojů:

 • Centrifugy chlazené i nechlazené Hettich
 • Mrazicí boxy Panasonic/Sanyo
 • Lednice Panasonic/Sanyo, Liebherr
 • CO2 inkubátory Panasonic/Sanyo
 • ELISA fotometry, fluorometry, luminometry Tecan
 • ELISA promývače, profibloty Tecan
 • Pipetovací automaty a ELISA procesory Tecan
 • Laminární a biohazard boxy Faster, Steril, Clean Air
 • Teplotní a vlhkostní sensory, termostaty, termobloky, inkubátory, třepačky, vodní lázně
 • Cyklery
 • Sterilizátory, sušárny, inkubátory
 • Autoklávy Tuttnauer a Sanyo-Panasonic
 • Kontejnery na tekutý dusík Cryopal/Air Liquide
 • Klimatické komory
 • Digitální váhy
 • Automatické pipety Nichiryo
 • Videodokumentační systémy
 • A některé další přístroje …
Více informací naleznete ve wordovém dokumentu .doc (19,6kb)

 

word_icon