Kalibrace a validace

Kalibrací se rozumí soubor úkonů, jímž se určí za stanovených podmínek vztah mezi hodnotami udávanými měřidlem nebo měřícím systémem zkoumaného zařízení a hodnotami zjištěnými pomocí ověřených měřících přístrojů s návazností na mezinárodní etalonáž.

Validací se rozumí potvrzení zkoumáním a poskytnutí objektivního důkazu, že zkoumané zařízení splňuje specifikace výrobce a požadavky uživatele.

 

Kalibrace a validace provádíme u následujících typů přístrojů:

 • Centrifugy chlazené i nechlazené Hettich
 • Mrazicí boxy Panasonic/Sanyo
 • Lednice Panasonic/Sanyo, Liebherr
 • CO2 inkubátory Panasonic/Sanyo
 • ELISA fotometry, fluorometry, luminometry Tecan
 • ELISA promývače, profibloty Tecan
 • Pipetovací automaty a ELISA procesory Tecan
 • Laminární a biohazard boxy Faster, Steril, Clean Air
 • Teplotní a vlhkostní sensory, termostaty, termobloky, inkubátory, třepačky, vodní lázně
 • Cyklery
 • Sterilizátory, sušárny
 • Autoklávy Tuttnauer
 • Kontejnery na tekutý dusík Cryopal/Air Liquide
 • Klimatické komory
 • Digitální váhy
 • Automatické pipety Nichiryo
Více informací naleznete ve wordovém dokumentu .doc (24,2kb)

 

word_icon